Відділ праці виконує наступні функції:

  • Здійснює контроль на підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності міста, та у фізичних осіб - підприємців міста з питань: соціально-трудових відносин; оплати праці; охорони праці; атестації робочих місць за умовами праці, дотримання вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці.
  • Аналізує стан укладання фізичними особами - підприємцями, підприємствами, установами, організаціями колективних договорів, змін та доповнень до них, перевіряє їх на відповідність нормам законодавства України, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу.
  • Бере участь у врегулюванні соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
  • Проводить реєстрацію, облік та забезпечує зберігання територіальних угод, колективних договорів, змін та доповнень до них.
  • Бере участь у розробленні проектів місцевих програм з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення.
  • Бере участь у комісіях з розслідування нещасних випадків виробничого характеру, відповідно до законодавства.
  • Проводить розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.
  • Здійснює облік і аналіз нещасних випадків невиробничого характеру.
  • Здійснює організаційне забезпечення діяльності робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, Ради безпечної життєдіяльності населення.
  • Проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення, колективно- договірного регулювання, охорони праці та з інших питань, що належать до компетенції відділу.
Відділ праці  очолює начальник відділу

Волошин Ігор Володимирович