Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Відділ призначення та перерахунку соціальних виплат виконує наступні функції:

Управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

 • призначає передбачену законодавством державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, інвалідам, внутрішньо перемішеним особам, іншим соціально вразливим верствам населення, а також надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших виплат;
 • призначає передбачені законодавством України компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • призначає компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
 • веде облік внутрішньо переміщених осіб, формує Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • формує та підтримує в актуальному стані бази даних, веде облік та проводить інвентаризацію особових рахунків (справ) одержувачів усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат в установленому законодавством порядку;
 • розглядає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються соціальні допомоги, в тому числі житлові субсидії, здійснює їх подовження та перерахунки; видає довідки про отримання допомоги, видає посвідчення дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, веде персоніфікований;
 • здійснює перерахунок призначених субсидій за даними організацій - надавачів послуг, виходячи з вартості фактично наданих послуг;
 • надає відомості про термін дії призначених субсидій та їх розмір громадянам і підприємствам - надавачам послуг;
 • готує матеріали щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на її призначення;
 • готує справи та матеріали на розгляд комісії виконавчого комітету Черкаської міської ради для розгляду питань щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та житлових субсидій в департаменті соціальної політики;
 • бере участь у роботі комісій виконавчого комітету Черкаської міської ради, департаменту та управління з розгляду питань, віднесених до компетенції відділу;
 • аналізує стан надання встановлених законодавством соціальної допомоги та компенсацій, здійснення комплексних програм і заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, вносить на розгляд управління актуальні питання соціального захисту громадян;
 • здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;
 • проводить архівацію справ одержувачів субсидій;
 • веде особові справи та особові рахунки осіб, які одержують будь-які види соціальної допомоги;
 • удосконалює методи організації праці та управління з використанням сучасних засобів організаційної та обчислювальної техніки;
 • проводить роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу, надає відповідні консультації та роз’яснення;
 • здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що віднесені до компетенції відділу, усунення чинників, які викликають скарги;
 • дотримується конфіденційності щодо персональних даних та особистого життя громадян, що звертаються до управління, комерційної та службової таємниці підприємств, установ, організацій та фізичних осіб- суб’єктів підприємницької діяльності.
Відділ призначення та перерахунку соціальних виплат очолює заступник начальника управління-начальник відділу

Обідало Тетяна Віліївна
Сектор №1 очолює завідувач сектору

Піастро Марія Анатоліївна
Сектор №2 очолює завідувач сектору

Сірик Михайло Миколайович
Сектор №3 очолює завідувач сектору

Уперенко Світлана Анатоліївна
Сектор №4 очолює завідувач сектору

Тищенко Олеся Василівна
Сектор №5 очолює завідувач сектору

Наумець Тетяна Володимирівна
Сектор №6 очолює завідувач сектору

Мірошник Тетяна Іванівна
Сектор №7 очолює завідувач сектору

Бондаренко Наталія Василівна
Сектор №8 очолює завідувач сектору

Шарига Лариса Георгіївна
Сектор №9 очолює завідувач сектору

Захаренко Тетяна Григорівна
Сектор №10 очолює завідувач сектору

Діхтяренко Тетяна Вікторівна