Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Надбавка на догляд

Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

 • Особи з інвалідністю з дитинства;
 • законні представники дитини з інвалідністю вiком до 18 років

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

 • Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
 • паспорт громадянина України та його копія;
 • іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;
 • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);
 • довідка про наявність інвалідності;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді (для  призначення надбавки на догляд одиноким особам з інвалідністю з дитинства  II–III груп);
 • довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;
 • довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини  з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
 • довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання (в разі, коли законний представник проживає окремо). При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає  акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір (одинокий батько) додатково подає:

 • оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;
 • рішення про усиновлення (для усиновлених дітей).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково подаються:

 • копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником, законним представником

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Наявність інвалідності, що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

 • Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.
 • закінчення строку інвалідності.
 • у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьківта осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування

Послуги напрямку - Допомога особам з інвалідністю

Документи

НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.