Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Відділ документообігу виконує наступні функції:

Управління організаційного забезпечення Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

 • прийом, попередній розгляд, реєстрація (облік) кореспонденції та звернень громадян, що надійшли до департаменту, забезпечення розгляду керівництвом департаменту та передача кореспонденції до виконання або доведення до відома відповідальних працівників;
 • контроль за строками виконання документів (доручень), в яких керівництвом департаменту встановлено завдання, строками та повнотою розгляду звернень громадян, внесення пропозицій керівництву департаменту про зняття документів (доручень) та звернень громадян з контролю або продовження термінів їх виконання;
 • прийом вихідних документів від виконавців, перевірка правильності та повноти їх оформлення, реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
 • узагальнення матеріалів про хід виконання контрольних доручень та стан розгляду звернень громадян, аналіз стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах департаменту;
 • розроблення та погодження номенклатури справ, систематизація, комплектування і оформлення в справи документів для передачі до архіву для подальшого зберігання; організація роботи з експертизи наукової та практичної цінності документів, здійснення відбору документів та складання актів про їх передавання на зберігання та знищення;
 • ведення архівної роботи, підготовка довідок за відомостями, що містяться в архівних матеріалах;
 • облік, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування» у відповідності до вимог законодавства;
 • реєстрація наказів, окремих доручень керівництва департаменту та внутрішніх документів департаменту;
 • підготовка та погодження протоколів робочих нарад, спільних заходів, графіків чергування керівництва департаменту у святкові та вихідні дні, ведення телефонного довідника департаменту;
 • координація роботи структурних підрозділів та узагальнення матеріалів з поточного та перспективного планування роботи департаменту;
 • вирішення організаційних питань, пов’язаних з участю керівництва департаменту у заходах, що проводяться із залученням інших підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, електронних видань чи громадськості;
 • оприлюднення інформації та надання інформації за запитами на інформацію;
 • участь у роботі комісій виконавчого комітету Черкаської міської ради та департаменту з розгляду питань, віднесених до компетенції департаменту;
 • підготовка проектів розпорядчих документів з особового складу департаменту, у тому числі з питань матеріального заохочення та нагородження працівників, пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу, бронювання військовозобов’язаних та призовників, ведення обліку осіб, які беруть участь у громадських роботах тимчасового характеру;
 • контроль за дотриманням в структурних підрозділах департаменту вимог нормативно-правових актів з питань діловодства;
 • проведення тематичних навчань для спеціалістів, що задіяні в діловодних процесах департаменту.
Відділ документообігу очолює начальник відділу

Черненко Світлана Миколаївна