Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Оформлення допомоги на поховання окремих категорій громадян

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

виконавець волевиявлення  померлого  або  особа, яка зобов'язалася поховати померлого: 
1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого  навчального закладу I-IV рівня акредитації,  що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
3) особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;
5) особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» але за життя таким правом не скористалася.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

  • заява;
  • паспорт  або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи-виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;
  • свідоцтво про смерть;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;
  • трудова книжка померлого;
  • довідка з Черкаського міського центру зайнятості про не перебування на обліку за життя особи, яка померла;
  • документ, підтверджуючий реєстрацію місця проживання особи на момент смерті;
  • рахунки, накладні на ритуальні послуги. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Допомога на поховання надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого за останнім місцем проживання померлої особи протягом шести місяців після смерті особи.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Померла особа не відноситься до категорій осіб, зазначених в постанові Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99.
Допомога не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою,  яка  зобов'язалася поховати померлого).
Звернення за допомогою через шість місяців після смерті.

Послуги напрямку - Соціальні гарантії

Документи

НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.