Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Допомога особам, які не мають права на пенсію

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Особи, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, які:
- досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;
- не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
- є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи);
- є особи з інвалідністю I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника ), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи;
- діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника. рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців ), державна соціальна допомога призначається якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою відповідним наказом Мінісоцполітики; - паспорт громадянина України та його копія;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Для осіб, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю:
- оригінал та копія трудової книжки;
- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за затвердженою формою;
- копія рішення про встановлення опіки чи піклування (у разі визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною);
- довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;
- довідка МСЕК (для особи з інвалідністю);
- тимчасова посвідка на постійне проживання (для іноземців та осіб без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну);
- посвідчення біженця (для осіб, що набули статусу біженця;
Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок;
Для внутрішньо переміщених осіб - довідка ВПО.
Для призначення допомоги дитині померлого годувальника:
- довідка з Пенсійного фонду про відсутність необхідного страхового стажу померлої особи; 
- свідоцтво про смерть померлої особи та копія;
- свідоцтво про народження дитини та копія.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

- Наявність статусу; - вiдсутнiсть необхiдного трудового стажу для отримання пенсiї; - неодержання пенсію або соціальних виплат, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві; - малозабезпеченість; Для призначення допомоги дитині померлого годувальника: - якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

  • відсутність статусу;
  • зміна статусу;
  • неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Послуги напрямку - Допомога особам з інвалідністю

Документи

НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.