Контактна ел.пошта:
37853109@mail.gov.ua 

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00
(13:00-14:00 - перерва)

ПТ з 8:00 до 16:00
(13:00-14:00 - перерва)


Консультації:
(0472) 54-22-01 
(067) 509 50 26
(093) 296 54 58 

 

На міський портал

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

- члени сімей загиблих осіб, визначені абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – сім’ї загиблих та особи з інвалідністю), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі — квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр);

- члени сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – сім’ї загиблих та особи з інвалідністю), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі — квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр);

- внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11−14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19−20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – внутрішньо переміщені особи), які потребують поліпшення житлових умов,  відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі − квартирний облік), та перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі – База даних ВПО).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;
 • посвідчення встановленого зразка що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого, учасника бойових дій або особи з інвалідністю;
 • згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;
 • документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Також подаються:

для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей:
 • для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - довідка встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (особа з інвалідністю внаслідок війни) – довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сім’я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти), - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

для осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей:

 • для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
 • постанови військово-лікарської комісії;
 • для членів сімей загиблих - виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав;

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України:

 • для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - довідка встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (особа з інвалідністю внаслідок війни) – довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Особисто заявником або законним представником.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблих на підставі рішення комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: № 719 від 19.10.2016 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», № 214 від 28.03.2018 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», № 280 від 18.04.2018 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

загиблий або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

загиблий не належав до осіб, статус яким установлено відповідно до пунктів 2, 13-15 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

загиблий, особа з інвалідністю або внутрішньо переміщена особа не брав безпосередню участь в антитерористичній операції;

особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах; 

заявник не є членом сім’ї загиблого, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

заявник не належить до членів сім’ї загиблого, визначених у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

внутрішньо переміщена особа не є особою, визначеною у пунктах 19−20 частини першої статті 6, пунктах 11−14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу; подання недостовірних відомостей

заявник не перебуває на квартирному обліку (вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого);

внутрішньо переміщена особа  не потребує поліпшення житлових умов та не перебуває на квартирному обліку;

внутрішньо переміщена особа володіє майновими правами чи правами власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території;

заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї загиблого, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого, як особі з інвалідністю (для учасників антитерористичної операції) або особі з інвалідністю I-II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав, як внутрішньо переміщеній особі.

Послуги напрямку - Соціальні гарантії

Документи

НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.