Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал

Встановлення статусу учасника війни

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Особи,  які народилися  до  31  грудня  1932  року включно  і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років, а також працівники підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

  • заява;
  • паспорт  громадянина України та його копія;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;
  • довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на  видачу  заробітної  плати,  висновки медико-соціальних   експертних комісій; посвідчення, атестати, характеристики,  евакуаційні  листи,  документи  держав, з  якими підписані  міжнародні  угоди;  довідки  органів  внутрішніх справ, суду,  органів прокуратури, дізнання та  слідства; довідки партизанських загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних  об'єднань,  управлінь сільського  господарства,  відповідних  місцевих  та інших органів державної  влади  та громадських організацій; дані погосподарських книг, довідки  архівів  та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи. Державні нагороди колишнього СРСР, нагородження якими за   заслуги   в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією дає право на встановлення статусу учасника війни.
     У разі відсутності документів та інших доказів у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними  ситуаціями, визначеними в Орієнтовному переліку поважних причин, що  враховуються при відсутності необхідних документів заявника, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформлюються протоколом  опитування свідків.
     Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

особисто заявником або законним представником.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Статус учасника війни встановлюється за місцем проживання громадян відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Комісія організовує прийняття заяв, документів та інших доказів громадян, їх розгляд, веде облік цих документів та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

  • - не надані необхідні документи;
  • - надані документи не відповідають чинному законодавству.

Послуги напрямку - Пільги та пільгові статуси

Документи

НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!

МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.