Контактна ел.пошта:
  Консультації:
  (0472) 54-22-01 
  (0472) 31-99-23
  (067) 509 50 26
  (093) 296 54 58

Прийом громадян:
ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 
(13:00-14:00 - перерва)
ПТ з 8:00 до 16:00 
(13:00-14:00 - перерва)
На міський портал
Image
Керівництво сектором здійснює завідувач сектору

Тараненко Катерина Олегівна
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, каб. 209, тел. 31-99-78

Сектор правового забезпечення

Структурний підрозділ департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та підпорядковується безпосередньо директору департаменту.

Сектор виконує такі функції:
 • забезпечення правильного застосування нормативно-правових актів та інших документів;
 • участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності департаменту;
 • юридична експертиза проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами департаменту, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;
 • участь у підготовці договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) сектором за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;
 • участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів департаменту в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;
 • претензійна та позовна робота, аналіз її результатів;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;
 • підвищення рівня правових знань працівників департаменту;
 • участь у наданні громадянам пільг, різних видів соціальної допомоги;
 • подання директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю департаменту;
 • подання заінтересованому структурному підрозділу вмотивованих пропозицій щодо приведення проектів актів та інших документів у відповідність із законодавством;
 • узагальнення практики застосування законодавства в соціальній сфері;
 • забезпечення надання правових висновків за фактами виявлених порушень при розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації;
 • забезпечення моніторингу законодавства та підготовки інформації про зміни в законодавстві, які стосуються діяльності департаменту;
 • сприяння в організації виконання нормативно-правових актів, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів директора департаменту.

Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої на:

 • правильне застосування вимог законодавства;
 • неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства;
 • неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог інших нормативних актів департаментом, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
 • участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності департаменту;
 • підвищення рівня правових знань працівників департаменту;
 • представлення інтересів департаменту в судах.

Кваліфікована юридична
підтримка -
запорука успіху

Забезпечення дотримання нормативно-правової бази у сфері соціальної політики

Форма зворотнього зв'язку