Розповідає заступник директора департаменту соціальної політики – начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Катерина Бінусова.

 Законні представники дитини, які її виховують і не отримують пенсії по втраті годувальника через відсутність у померлого необхідного страхового стажу,  мають право на оформлення допомоги на дітей померлого годувальника.

 Умови:

 • отримано відмову в органах Пенсійного фонду України;
 • відмовлено у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям.

 Важливо! 

Якщо звернення про призначення допомоги на дітей померлого годувальника надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника. В іншому разі допомога призначається з дня  звернення.

 Допомога дітям померлого годувальника призначається одному з батьків, або законному представнику дитини та виплачується до досягнення нею повноліття (18 років), а в разі навчання за денною формою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах – до досягнення 23 років.

 Студенти денної форми навчання можуть оформити допомогу самостійно і отримувати її до  закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років.

 На дітей-сиріт допомога  призначається до  досягнення  23 років незалежно від факту навчання.

 Документи для призначення допомоги:

 • заява за встановленою формою;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта громадянина України особи, якій призначається допомога (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим (з пред’явленням оригіналу);
 • довідки з загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (в разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років).

 Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і складає:

 • на одну дитину – 100 % (2093,00 грн.)
 • на двох дітей – 120 % (2511,60 грн.)
 • на трьох і більше дітей – 150 % (3139,50 грн.)