Аби вчасно отримувати соціальні виплати і допомоги, внутрішньо переміщені особи в разі переїзду на інше місце проживання повинні подати необхідні документи до органів соціального захисту населення.

Про це нагадує заступниця директора департаменту соціальної політики-начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Катерина Бінусова.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради в рамках впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та порядку зняття та взяття на облік особових справ отримувачів різних видів допомоги повідомляє.

Згідно з Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 19.09.2006 № 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972 (далі – Інструкція), передбачено, що у разі переїзду отримувача соціальної допомоги в іншу місцевість виплата допомоги за старим місцем проживання (реєстрації) припиняється.

За новим місцем проживання (реєстрації) допомога призначається (подовжується її виплата) на підставі заяви та документів, визначених у відповідних нормативно-правових актах.

Припинення виплати (зняття з обліку) здійснюється на підставі заяви отримувача допомоги або запиту особової справи органом соціального захисту за новим місцем його проживання (реєстрації).

Відповідно до пункту 3.5. Інструкції передбачено, що у разі, якщо окремі члени сім’ї (домогосподарства) мають право на різні види допомоги, заява та документи, на підставі яких призначається більшість видів допомоги, підшиваються (укладаються у швидкозшивач) в основну особову справу.

При цьому пріоритет має особова справа з того виду допомоги, який найчастіше потребує перерахунків. Документи, на підставі яких призначаються інші види допомоги окремим членам сім'ї (домогосподарства), підшиваються (укладаються у швидкозшивач) у пов’язані особові справи.

Враховуючи зазначене, працівником органу соціального захисту населення при отриманні заяви від отримувача / формуванні запиту щодо переведення особової справи має бути в обов’язковому порядку ознайомлено заявника про те, що якщо він є отримувачем декількох видів допомоги, у разі зміни місяця проживання за новим місцем мають бути переведені усі особові справи отримувача допомоги.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  на те, що у разі переміщення осіб з територій громад, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, яким продовжувались виплати державної соціальної допомоги згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 та № 215, усі особові справи отримувача допомоги також мають бути переведені за новим місцем проживання (перебування).

Переведення усіх особових справ отримувачів різних видів допомоги в подальшому забезпечить одночасне їх взяття на облік та призначення і виплату за новим місцем проживання (перебування).

Довідково:

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану» http://surl.li/dcapd

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану» http://surl.li/nfkld