Роз'яснює Катерина Бінусова, заступник директора Департамент соціальної політики Черкаської міської ради - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат.
💬Із 1 листопада 2023 року допомога призначається на 6 місяців НА СІМ’Ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги. Виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (уповноваженій особі). Допомога призначається у разі включення відомостей про ВПО до Єдиної інформаційної бази даних.
👉 Допомога може бути призначена на другий 6-тимісячний термін, якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 8372 гривень (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність).
Також, допомога може бути призначена на другий 6-тимісячний термін, якщо у складі сім’ї є:
🔸особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку;
🔸особи з інвалідністю;
🔸особи, які отримують пенсію, що не перевищує 6279 гривень (три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
🔸особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;
🔸особи, які доглядають за особами з інвалідністю І групи, дітьми з інвалідністю віком до 18 років, особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, особами, які досягли 80-річного віку;
🔸студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках;
🔸особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг;
🔸непрацююча працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалась, стала на облік до центру зайнятості, зареєструвалась як ФОП, інше) та середньомісячний дохід якої не перевищує 6279 гривень (три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
🔸неповнолітня чи малолітня дитина, яка прибула без супроводу законного представника.
❗Загальний термін отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців.