Відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.02.2023 № 148 «Про затвердження порядку надання одноразової грошової допомоги при народженні дитини сім’ям, діти у яких народилися з 01.01.2023» затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги при народженні дитини сім’ям, діти у яких народилися з 01.01.2023.

Грошова допомога надається одному з батьків дитини, опікуну, усиновлювачу, який постійно проживає з дитиною, та місце проживання якого зареєстровано у м. Черкаси не пізніше, ніж 12 календарних місяців, що передують місяцю народження дитини, а для внутрішньо переміщених осіб не менше, ніж 9 місяців.

Для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають на обліку в департаменті як внутрішньо переміщені особи, подаються:

  • копія документу, що посвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача (з пред’явленням оригіналу);
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова») (з пред’явленням оригіналу);
  • копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
  • реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, для перерахування коштів;
  • копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для опікунів чи усиновлювачів) (з пред’явленням оригіналу);
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (з пред’явленням оригіналу);
  • документи що підтверджують факт постійного проживання в м. Черкаси (довідка з закладу освіти, довідка з місця роботи, тощо) з зазначенням дати прийняття на роботу/навчального закладу.
  • копія довідки МСЕК/посвідчення особи з інвалідністю (з пред’явленням оригіналу);
  • документи, що підтверджують приналежність до категорії, визначеної в пункті 1.6. Порядку, а саме: У разі народження дитини після 01.01.2023 особам, які отримали одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка», передбачену міською програмою соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки, грошова допомога виплачується у розмірі 22 200,00 грн., окрім випадку коли батьки дитини належать до категорій: одинокі матері, малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку у департаменті соціальної політики Черкаської міської ради як отримувачі відповідного виду державної соціальної допомоги; багатодітні сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті як багатодітні сім’ї; внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи, які перебувають на обліку в департаменті як внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю.