🧒👧 Ваші діти можуть пройти курс реабілітації за кошти державного бюджету.

👉 Для цього департаменту соціальної політики Черкаської міської ради на 2024-й рік державою виділено 1 370 500,00 гривень. Це майже на 40% більше, ніж торік.

💬 "Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків або її законний представник подає до одного із зазначених у цьому пункті органів за місцем реєстрації чи фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики", – пояснює заступник директора департаменту – начальник управління у справах ветеранів війни та надання соціальних гарантій Валентина Литвинович.

✍️ До заяви додаються копії документів (із пред’явленням оригіналів):
🔹️ паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини;
🔹️супроводжуючої особи або її законного представника;
🔹️ свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
🔹️ індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
🔹️ виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ (Форма 027);
🔹️ документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
🔹️ реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

☝️ Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.
Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

👧 Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена кілька разів протягом бюджетного року.
🧒 Реабілітаційні послуги можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.
👉 Відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей здійснюється в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановленої граничної вартості реабілітаційних послуг. Якщо вартість таких послуг є меншою від граничної, – у розмірі, що не перевищує фактичної вартості реабілітаційних послуг.

🗂 Прийом документів здійснюється у департаменті соціальної політики:
🔸️ Громадська приймальня: стіл № 9
🔸️ або каб. 106.
🔑 Адреса: бульвар Шевченка, 307
Телефони для довідок:
☎️ 54 01 91; 54 45 87.