👉 Пояснює заступниця директора департаменту соціальної політики – начальниця управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Катерина Бінусова.
👨‍👩‍👧‍👦 Малозабезпечена сім'я – це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім’ї.
Відтак розмір допомоги залежить від складу сім’ї та отриманих доходів. Визначається допомога як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.
🟣 У 2024 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:
🔹️ + для працездатних осіб – 55% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1665,40 гривень);
🔹️ + для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100% прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність (2361 гривень);
🔹️ + для дітей – 140% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до 6 років – 3588,20 гривень, від 6 до 18 років – 4474,40 гривень, від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою) – 4239 гривень).
📍 При розрахунку допомоги враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за її призначенням.
📍 У разі звернення в лютому-квітні 2024 року враховуються доходи за III та IV квартал 2023 року, а саме з 01.07.2023 по 31.12.2023.
☝️ До доходу членів сім’ї, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у зазначених заходах грошове забезпечення та інші виплати, а також види соціальної допомоги, передбачені законодавством для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, працівників інших військових формувань.
👨‍👩‍👧‍👦 До складу малозабезпеченої сім'ї включаються:
🔸️ чоловік, дружина;
🔸️ рідні, усиновлені діти цих осіб віком до 18 років та старші, що навчаються за денною або дуальною формою навчання до досягнення 23-х років і які не мають власних сімей;
🔸️ неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками;
🔸️ особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею;
🔸️ жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
🫧 Особи, які перебувають на повному державному утриманні до складу сім’ї не включаються.